Ychwanegwyd: 16/02/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.6K Cymraeg Yn Unig

Gwyddorau Cymdeithas: Astudio Cymru Gyfoes

Disgrifiad

Mae’r adnoddau hyn yn gosod y chwyddwydr ar astudio Cymru gyfoes. Trafodir ynddynt nifer o themâu allweddol o fewn y gwyddorau cymdeithas, a hynny trwy dynnu ar enghreifftiau Cymreig cyfoes. O ganlyniad, mae’r pecyn yn unigryw yn y Gymraeg.

Mae pob uned yn cynnwys:

 • crynodeb
 • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
 • cwis aml-ddewis
 • cwestiynau seminar
 • llyfryddiaeth.

Cyfranwyr y thema hon yw:

 • Dr Cynog Prys
 • Dr Rhian Hodges
 • Athro Rhys Jones
 • Dr Siôn Llewelyn Jones
 • Dr Rhys D. Jones
 • Dr Gareth Evans-Jones.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Mae'r holl unedau a restrir isod hefyd i’w cael yma mewn un pecyn

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun astudio cymru gyfoes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.