Ychwanegwyd: 24/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.4K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Hanes 2021: 'Menywod a'r Byd' (17 Mawrth 2021)

Disgrifiad

17 Mawrth 2021 (13:00-16:30)
Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr is-radd ac ôl-radd Hanes ond hefyd unrhyw un sydd â diddordeb mewn pobl ac hanes. Bydd y gynhadledd yn dilyn thema ‘Menywod a’r Byd’ gyda chyflwyniadau diddorol ar fywydau menywod yn y Canol Oesoedd.

  • Menywod ym Mywgraffiadau Brenhinol y Canol Oeseodd - Dr Rebecca Thomas, Prifysgol Bangor
  • Menywod a'r naratifau amdanynt yng Nghymru Oes y Chwyldro Ffrengig -  Dr Marion Löffler, Prifysgol Caerdydd
  • Llofruddiaeth mewn lleiandy: Voyeurs Americanaidd yn Quebec Gatholig - Dr Gareth Hallet Davis, Prifysgol Abertawe
  • Portreadau o fenywod yn y Rhyfel Mawr - Dr Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe

Gwylich recordiadau'r gynhadledd isod:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes, Gwleidyddiaeth, Cymraeg
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd/Gweithdy
mân lun cynhadledd hanes

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.