Ychwanegwyd: 24/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.3K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Hanes 2021: 'Menywod a'r Byd'

Disgrifiad

Cynhadledd ar gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2021 ar gyfer myfyrwyr is-radd ac ôl-radd Hanes ond hefyd unrhyw un sydd â diddordeb mewn pobl ac hanes. Bydd y gynhadledd yn dilyn thema ‘Menywod a’r Byd’ gyda chyflwyniadau diddorol ar fywydau menywod yn y Canol Oesoedd.

  • Menywod ym Mywgraffiadau Brenhinol y Canol Oeseodd - Dr Rebecca Thomas, Prifysgol Bangor
  • Menywod a'r naratifau amdanynt yng Nghymru Oes y Chwyldro Ffrengig -  Dr Marion Löffler, Prifysgol Caerdydd
  • Llofruddiaeth mewn lleiandy: Voyeurs Americanaidd yn Quebec Gatholig - Dr Gareth Hallet Davis, Prifysgol Abertawe
  • Portreadau o fenywod yn y Rhyfel Mawr - Dr Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe

Gwylich recordiadau'r gynhadledd isod:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Hanes, Gwleidyddiaeth, Cymraeg
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân lun cynhadledd hanes

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.