Ychwanegwyd: 23/03/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Undydd: 'Heddwch ac Iechyd'

Disgrifiad

Bydd Academi Heddwch Cymru’n cynnal cynhadledd undydd (ar-lein) ar y thema Heddwch ac Iechyd – Mawrth 31ain 2022. Mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth, mae’r alwad am bapurau wedi denu cyfraniadau sy’n archwilio heddwch ac iechyd o sawl cyfeiriad.

Drwy gydol y dydd bydd paneli’n trafod heddwch ac iechyd yng nghyd-destun e.e.:

  • cynllunio trefol
  • cynllunio iaith
  • peirianneg
  • dŵr
  • llesiant
  • grwpiau sydd wedi eu gwthio i’r cyrion
  • creadigrwydd

Siaradwyr agoriadol:

Yr Athro Rowan Williams, Cadeirydd Academi Heddwch

Yr Athro Colin McInnes, Prifysgol Aberystwyth

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Peirianneg, Athroniaeth, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Meddygaeth, Cymraeg, Addysg Grefyddol, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân-lun cynhadledd undydd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.