Ychwanegwyd: 24/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.1K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Wyddonol 2021

Disgrifiad

17 Mehefin 2021 (9:30-13:00)

Cynhadledd yw hon sy’n rhoi llwyfan i wyddonwyr Cymraeg eu hiaith rannu ffrwyth eu hymchwil a, thrwy hynny, feithrin cymdeithas academaidd wyddonol cyfrwng Cymraeg.  Mae’n gyfle i drin a thrafod amrywiol destunau o fewn y gwyddorau.
Cynhelir y Gynhadledd yn y Gymraeg ac mae croeso cynnes i bawb sy’n diddori yn y gwyddorau i gofrestru i'r Gynhadledd, boed yn academyddion, fyfyrwyr, aelodau o'r cyhoedd neu ddysgwyr mewn ysgolion a cholegau addysg bellach.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cemeg, Daearyddiaeth, Ffiseg, Gwyddorau Biolegol, Peirianneg, Meddygaeth, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân-lun cynhadledd wyddonol 2021

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.