Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 226

Daearyddiaeth - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl

Disgrifiad

Enillydd Adnodd Cyfrwng Cymraeg 2020 (gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol).

Mae'r llyfr cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag amrediad eang o themâu a astudir fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, ffisegol ac amgylcheddol. Mae'n addas i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd â'r rheiny sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.

"Mewn ymateb i’r argyfwng Covid-19, mae’r Coleg Cymraeg a’r awduron yn falch o gyhoeddi penodau 3 a 8 yn electronig, er mwyn cefnogi myfyrwyr blwyddyn 12 gyda’u hastudiaethau cyfredol o fewn maes llafur Safon Uwch (lefel A) CBAC.”. Gellir prynu’r gwerslyfr cyfan yn eich siop lyfrau leol neu ar-lein.

 

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
man lun clawr y llyfr

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.