Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.7K Cymraeg Yn Unig

Daearyddiaeth - Astudio a Dehongli'r Byd a'i Bobl

Disgrifiad

Enillydd Adnodd Cyfrwng Cymraeg 2020 (gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol).

Mae'r llyfr digidol, cyffrous a chynhwysfawr hwn yn ymdrin ag amrediad eang o themâu a astudir fel rhan o bwnc Daearyddiaeth, gan gynnwys prosesau dynol, ffisegol ac amgylcheddol. Mae'n addas i fyfyrwyr Safon Uwch, ynghyd â'r rheiny sy'n astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth
Trwydded
CC BY-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
man lun clawr y llyfr

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.