Ychwanegwyd: 05/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.6K

Doctoriaid Yfory 4 2021-2022

Disgrifiad

Bwriad cynllun Doctoriaid Yfory yw cefnogi dysgwyr sydd ym mlwyddyn gyntaf o'u hastudiaethau yn ein colegau Addysg Bellach, ac ym mlwyddyn 12 yn ein hysgolion, sy'n siarad Cymraeg ag sydd am ymgeisio i astudio Meddygaeth yn y brifysgol. 

Mae'r cynllun yn cynnig cefnogaeth arbenigol gan aelodau o staff Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe sydd ynghlwm â'r broses ymgeisio.  

Gyda chefnogaeth staff y prifysgolion bydd y gweithdai canlynol yn cael eu trefnu: 

  • Mawrth: Cyflwyniad, Paned a Chlonc gyda Menai Evans, Sara Whittam, Sara Vaughan. 
  • Ebrill: Profiad gwaith gyda Llinos Roberts 
  • Mai: Cwricwlwm C21 gyda Rhian Goodfellow a Sut i Ddewis Cwrs gyda Myfyrwyr Meddygol Prifysgol Caerdydd 
  • Mai: Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r ysgoloriaeth CCC gydag Awen Iorweth ac Alun Owens 
  • Mehefin: Ysgrifennu Datganiad Personol 
  • Gorffennaf: Llwybrau Amgen gydag Alwena Morgan a [Siwan Iorwerth a Ffraid Gwenllian TBC] 
  • Medi: Speed Dating gyda meddygon proffesiynol! 
  • Hydref: Sesiwn cwestiwn ac ateb Datganiad Personol
  • Tachwedd: Ymarfer MMIs 
  • Rhagfyr: Ymarfer MMIs 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Meddygaeth, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
man lun doctoriaid yfory

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.