Ychwanegwyd: 25/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 2.1K Cymraeg Yn Unig

Doctoriaid Yfory 5.1

Disgrifiad

Cynllun i gefnogi disgyblion blwyddyn 12 a dysgwyr a myfyrwyr ym mlwyddyn olaf o'u hastudiaethau yn y coleg/prifysgol gyda'u ceisiadau i astudio Meddygaeth.

 • Mawrth: Cyflwyniad i'r rhaglen
 • Ebrill: Profiad gwaith
 • Mai: C21 Cwricwlwm Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd
 • Mai: Sgyrsiau gyda nifer o feddygon proffesiynol
 • Mehefin: Cwricwlwm Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
 • Mehefin: Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Gorffennaf: Llwybrau amgen i feddygaeth
 • Awst: Egwyl yr haf
 • Medi: Sesiwn cwestiwn ac ateb ar Ddatganiad Personol
 • Hydref: Ceyfweliadau meddygol traddodiadol
 • Tachwedd: Cyfweliadau MMI
 • Rhagfyr: Cyfweliadau

COFRESTRWCH ISOD (Dyddiad Cau cofrestru - 4 Chwefror 2022):

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Meddygaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân lun doctoriaid yfory 5.1

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.