Ychwanegwyd: 16/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.2K Dwyieithog

Gwefan Profion Ffitrwydd - Canllaw Gweithredu

Disgrifiad

Gwefan sy'n cynnwys fideos a chyfarwyddiadau ysgrifenedig ar sut i gynnal asesiadau ffitrwydd sy'n gysylltiedig ag iechyd, yn unol â Chanllawiau ACSM. Bydd yr adnodd yn ddefnyddiol hyd at lefel 4 yn gyffredinol.

Nod yr adnodd hwn yw darparu cyngor ac arweiniad ar gynnal sgrinio iechyd cychwynnol ac asesiadau ffitrwydd, yn unol â phrotocolau ACSM.

Mae fideo sy'n egluro ac yn dangos y protocol yn ogystal â dogfen ategol yn dangos y protocol mewn fformat ysgrifenedig ar gyfer bob un o'r agweddau canlynol:

  1. Sgrinio iechyd
  2. Cyfarwyddiadau i'r cyfranogwyr
  3. Mesur pwysau gwaed
  4. Mesur cyflymder y galon wrth orffwys
  5. Mynegai mass y corff (BMI)
  6. Cwmpas y wasg a'r cluniau
  7. Ffitrwydd cardio anadlol
  8. Cryfder yr afael
  9. Gwasgu byrfraich
  10. Prawf eistedd ac ymestyn

Mae dolen i'r wefan isod:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon, Ffisiotherapi, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gwefan
mân lun gwefan profion ffitrwydd

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.