Ychwanegwyd: 23/08/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 551 Cymraeg Yn Unig

Gwerslyfr Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd Lefel 2

Disgrifiad

Canllaw i gefnogi dysgu Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Cymwysterau Cymru). Addasiad o Level 2 Health and Social Care: Core (Qualifications Wales) a ddatblygwyd gan Hodder mewn partneriaeth â City & Guilds.

Mae'r llyfr hwn ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Nghymru sy'n gweithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, neu sydd am weithio ynddyn nhw. Mae'n ymdrin â saith uned graidd y cymhwyster a bydd hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer yr arholiad MCQ sy'n cael ei asesu'n allanol gyda'r asesiadau wedi'u hasesu'n fewnol o fewn y sefydliad.
Mae’r gwerslyfr yn ymdrin â gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n adlewyrchu amrywiaeth o rolau a lleoliadau gwahanol. Mae'n cynnwys:
• Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol
• Iechyd a llesiant
• Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
• Diogelu unigolion
• Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
E-lyfr
mân-lun llyfr iechyd a gofal lefel 2: craidd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.