Ychwanegwyd: 21/03/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.6K Cymraeg Yn Unig

Gwyddorau Chwaraeon: Iechyd a Lles

Disgrifiad

Mae’r adnoddau hyn yn edrych ar iechyd a lles mewn chwaraeon. Ymhlith y deunyddiau ceir unedau ar fuddion gweithgarwch corfforol, gwydnwch, penderfynyddion iechyd, datblygiad corfforol cyfannol neu holistig, ymlyniad, gordewdra ymhlith plant a phobl ifanc, rheoli straen, a pholisïau addysg ym maes iechyd a lles.

Mae pob uned yn cynnwys:

 • crynodeb 
 • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
 • cwestiynau seminar 
 • llyfryddiaeth

Cyfranwyr y thema hon yw:

 • Dylan Blain
 • Dr Lowri Cerys Edwards
 • Seren Evans
 • Dr Anwen Jones
 • Dr Carwyn Jones
 • Dr Julian Owen
 • Dione Rose
 • Catrin Rowlands

Mae'r holl unedau a restrir isod hefyd i’w cael yma mewn un pecyn

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd a Gofal
Trwydded
CC BY-NC-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun gwyddorau chwaraeon

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.