Ychwanegwyd: 25/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.2K Cymraeg Yn Unig

Gwyddorau Cymdeithas: Theori Gymdeithasegol

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o brif ddamcaniaethwyr a gwaith damcaniaethol o fewn y thema theori gymdeithasegol. Mae pob uned yn cynnwys:

  • crynodeb
  • darlith ar ffurf cyflwyniadau byrion
  • cwis aml-ddewis
  • cwestiynau seminar
  • llyfryddiaeth.

Cyfranwyr y thema hon yw:

  • Dr Cynog Prys
  • Dr Rhian Hodges
  • Athro Rhys Jones
  • Dr Siôn Llewelyn Jones
  • Dr Huw Williams.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Mae'r holl unedau a restrir isod hefyd i’w cael yma mewn un pecyn

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun gwyddorau cymdeithas

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.