Ychwanegwyd: 25/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 2.1K Cymraeg Yn Unig

Gwyddorau Cymdeithas: Theori Gymdeithasegol

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o brif ddamcaniaethwyr a gwaith damcaniaethol o fewn y thema theori gymdeithasegol. Mae pob uned yn cynnwys:

 • crynodeb
 • darlith ar ffurf cyflwyniadau byrion
 • cwis aml-ddewis
 • cwestiynau seminar
 • llyfryddiaeth.

Cyfranwyr y thema hon yw:

 • Dr Cynog Prys
 • Dr Rhian Hodges
 • Athro Rhys Jones
 • Emily Pemberton
 • Dr Siôn Llewelyn Jones
 • Dr Huw Williams.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Mae'r holl unedau a restrir isod hefyd i’w cael yma mewn un pecyn

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun gwyddorau cymdeithas

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.