Ychwanegwyd: 02/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.1K Dwyieithog

Maeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol​

Disgrifiad

Adnodd yw hwn sy'n cyflwyno cydrannau diet cytbwys. Mae wedi ei anelu at staff a dysgwyr ar gyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r adnodd dwyieithog hwn yn cyflwyno gwybodaeth ac yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr i wirio dysgu wrth weithio drwy'r cynnwys. Mae'n trafod y rôl mae gwahanol faetholion yn eu chwarae mewn diet. Mae hefyd yn ymdrin â'r Gyfradd Fetabolig Waelodol, Mynegai Màs y Corff ac yn helpu'r dysgwr i greu cynllun maeth ar gyfer unigolion.

Addaswyd yr adnodd hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch i Goleg Sir Benfro am rannu’r cynnwys gwreiddiol.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun cyflwyniad maeth

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.