Ychwanegwyd: 14/01/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.3K Cymraeg Yn Unig

Meddalwedd defnyddiol ar gyfer addysgu ar-lein

Disgrifiad

Beth am ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol hwyliog yn eich addysgu ar-lein? Yma cewch ddysgu am wahanol blatfformau er mwyn creu profiadau dysgu amrywiol a defnyddiol ar gyfer eich myfyrwyr. 

Yn yr adnodd hwn, cewch gyflwyniad i’r platfformau canlynol:  

  1. Kahoot 
  2. Padlet 
  3. Quizzizz 
  4. Quizlet 

Cyflwynydd:  Dr Nia Cole Jones

Mae Dr Nia Cole Jones yn uwch-ddarlithydd gyda’r Brifysgol Agored. Graddiodd â gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Aberystwyth, ac wedyn aeth yn ei blaen i astudio M.Phil a PhD ar ddatblygiad y Gymraeg ym meysydd chwaraeon a’r newyddion. Mae wedi gweithio mewn addysg uwch ers dros ddegawd, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith myfyrwyr ar draws pob lefel. 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
UG/Safon Uwch
Perthyn i
Addysg, Rhaglen Datblygu Staff, Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân lun meddalwedd ar gyfer addysgu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.