Ychwanegwyd: 06/12/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 6.4K Dwyieithog

Prentis-iaith: Cwis Adnabod Lefel

Disgrifiad

Mae unedau Prentis-iaith ar gael ar bedwar lefel:

  • Ymwybyddiaeth (ar gyfer prentisiaid sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle)
  • Dealltwriaeth (ar gyfer prentisiaid sydd eisoes â pheth dealltwriaeth o'r Gymraeg ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio'u Cymraeg yn y gweithle)
  • Hyder (ar gyfer prentisiaid sydd yn awyddus i fagu eu hyder i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle)
  • Rhuglder (ar gyfer prentisiaid rhugl i'w cynorthwyo i ddefnyddio'u Cymraeg yn y gweithle)

Cwblhewch y cwis isod i ddarganfod pa un sy'n addas ar eich cyfer chi.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Astudiaethau Busnes, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwyddorau Chwaraeon, Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio, Astudio drwy'r Gymraeg, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Trawsddisgyblaethol, Sgiliau Astudio, Adeiladwaith, Gofal Plant, Iechyd a Gofal, Gyrfaoedd, Lletygarwch
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun cwis prentis iaith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.