Ychwanegwyd: 06/12/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 626 Dwyieithog

Prentis-iaith: Cwis Adnabod Lefel

Disgrifiad

Prentis Iaith Lefel Ymwybyddiaeth neu Prentis Iaith Dealltwriaeth?

Cwblhewch y cwis isod i ddarganfod pa un sy'n addas ar eich cyfer chi.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Hanes, Ieithoedd, Ieithyddiaeth, Cemeg, Daearyddiaeth, Ffiseg, Amaethyddiaeth, Gwyddorau Amgylcheddol, Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau Cyfrifiadurol, Mathemateg, Milfeddygaeth, Peirianneg, Seicoleg, Astudiaethau Busnes, Athroniaeth, Cyfraith, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth, Gwyddorau Chwaraeon, Tirfesureg / Cynllunio Gwlad a Thref, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu, Bydwreigiaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Gwaith Cymdeithasol, Meddygaeth, Nyrsio, Optomtetreg, Radiograffeg, Therapi Iaith a Lleferydd, Astudio drwy'r Gymraeg, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Trawsddisgyblaethol, Addysg, Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cymraeg, Sgiliau Astudio, Adeiladwaith, Gofal Plant, Addysg Grefyddol, Cerddoriaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu, Astudiaethau Crefyddol, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Cyfieithu, Gyrfaoedd, Lletygarwch
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun cwis prentis iaith

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.