Ychwanegwyd: 06/12/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 995 Dwyieithog

Prentis-iaith: Cwis Adnabod Lefel

Disgrifiad

Prentis Iaith Lefel Ymwybyddiaeth neu Prentis Iaith Dealltwriaeth?

Cwblhewch y cwis isod i ddarganfod pa un sy'n addas ar eich cyfer chi.

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Astudiaethau Busnes, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwyddorau Chwaraeon, Gwaith Cymdeithasol, Nyrsio, Astudio drwy'r Gymraeg, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Trawsddisgyblaethol, Sgiliau Astudio, Adeiladwaith, Gofal Plant, Iechyd a Gofal, Gyrfaoedd, Lletygarwch
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun cwis prentis iaith

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.