Ychwanegwyd: 24/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2019 8.1K

Prentis-Iaith

Disgrifiad

Mae'r cyrsiau byr yma ar gyfer prentisiaid sydd â rhywfaint neu ddim sgiliau iaith Gymraeg. Maent yn galluogi prentisiaid i gwblhau rhywfaint o'u cwrs yn Gymraeg. Mae'r pecyn cyffredinol yn cyflwyno pwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil ar gyfer y gweithle. Mae’r pecyn hefyd wedi cael ei addasu ar gyfer pedwar llwybr galwedigaethol penodol: iechyd, gofal plant, amaethyddiaeth ac adeiladwaith.

Mae’r cyrsiau hyn hefyd ar gael drwy byrth dysgu y prif ddarparwyr prentisiaethau yng Nghymru ac mae modd i ddarparwyr lawrlwytho'r cynnwys fel ffolder zip i fedru gwneud hyn. 

Gellir lawr-lwytho tystysgrifau i gyd fynd â'r unedau isod:

Tystysgrif (cyffredinol)

Tystysgrif (yn cynnwys blwch ar gyfer pa faes)

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Adeiladwaith, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
mân-lun Prentis-iaith

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.