Ychwanegwyd: 03/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.3K Dwyieithog

Symudiad i mewn ac allan o gelloedd

Disgrifiad

Cafodd yr adnodd ei greu ar gyfer myfyrwyr Gwyddorau Meddygol Lefel 3 ond mae’r wybodaeth yn berthnasol i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio bioleg ar lefel 3 megis Iechyd a Gofal neu Safon Uwch. Mae’n canolbwyntio ar rannau’r gelliben a sut mae elfennau yn symud i mewn ac allan o gelloedd. O fewn y cyflwyniad mae gweithgareddau i wirio eich dysgu.

Addaswyd yr adnodd gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch i Goleg Sir Gâr am rannu'r cynnwys gwreiddiol. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Gwyddorau Biolegol, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun celloedd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.