Ychwanegwyd: 09/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1.4K Cymraeg Yn Unig

Yr Ysgol Ddigidol

Disgrifiad

Crëwyd yr ysgol ddigidol gan Meredudd Jones, athro o Ysgol Maes y Gwendraeth. Mae'n cynnwys amrywiaeth o fideos cefnogol a thiwtorialau sy'n cynorthwyo athrawon a disgyblion i ddatblygu eu sgiliau digidol i ddefnyddio technoleg i gyflwyno eu gwersi a'u gwaith. Er bod y fideos wedi eu creu ar gyfer staff ysgolion uwchradd yn bennaf, maent hefyd yn berthnasol i ddarlithwyr mewn Colegau Addysg Bellach sy'n defnyddio'r un dechnoleg o fewn eu colegau. Mae'r casgliad fideos yn cynnwys cymorth ar sut i ddefnyddio elfennau gwahanol o becynnau megis:

  • Google classroom
  • Adobe Creative Cloud Express (enw newydd Adobe Spark)
  • Microsoft Teams
  • Scratch a Python

Diolch i Meredudd Jones am ganiatáu i ni rannu'r fideos yma ar y Porth Adnoddau.

 

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwyddorau Cyfrifiadurol, Addysg, Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnoddau hyfforddiant
man lun yr ysgol ddigidol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.