Ychwanegwyd: 16/10/2023 1.2K

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon

Dyma gasgliad o dasgau sy’n gallu cael eu defnyddio i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith. Mae'r llyfrynnau PDF sy'n cynnwys holl dasgau'r lefel dan sylw, ar gael ar gyfer bob lefel o'r Framwaith. Yn ogystal, mae'r tasgau ar gael i'w lawrlwytho yn unigol ar ffurf dogfennau Word. 

Os na fydd y dolenni yn agor y ddogfen mewn tab newydd, yna bydd y ddogfen wedi ei lawrlwytho (edrychwch yn y ffolder lawrlwythiadau ar eich cyfrifiadur).
 

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Mynediad
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun lefel mynediad
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Mynediad
555 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sy’n ehangu'u dealltwriaeth ac yn datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Mynediad y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg.   Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.    

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Sylfaen
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun sylfaen
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Sylfaen
595 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sydd eisoes wedi cyrraedd lefel Mynediad y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg, ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth a datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Sylfaen y Fframwaith.  Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Canolradd
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun canolradd
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Canolradd
492 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sydd eisoes wedi cyrraedd lefel Sylfaen y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg, ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth a datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Canolradd y Fframwaith.  Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Hyfedredd
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun hyfedredd
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Hyfedredd
486 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sydd eisoes wedi cyrraedd lefel Uwch y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg, ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth a datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Hyfedredd y Fframwaith.  Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Uwch neu Hyfedredd
Casgliad
mân llun hyfedredd ac uwch
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Uwch neu Hyfedredd
541 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sy’n ehangu'u dealltwriaeth ac yn datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefelau Uwch neu Hyfedredd y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg. Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Uwch
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun llyfryn uwch
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Dwyieithog
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
Tasgau Asesu a Datblygu Sgiliau Iaith Athrawon: Uwch
538 Dwyieithog

Dyma gasgliad o dasgau sy'n addas ar gyfer ymarferwyr addysg sydd eisoes wedi cyrraedd lefel Canolradd y Fframwaith Cymwyseddau Iaith i Ymarferwyr Addysg, ac sydd am ehangu'u dealltwriaeth a datblygu eu sgiliau iaith tuag at lefel Uwch y Fframwaith.  Gall tiwtoriaid ddefnyddio'r tasgau i ddatblygu ac asesu sgiliau iaith ymarferwyr addysg yn erbyn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith. Mae’r casgliad yn cynnwys tasgau ar gyfer pob sgil a phob lefel yn y Fframwaith.  

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.