Added on: 03/06/2020 Publish Date: 2016 984

Torri Newyddion Drwg

Description

Fideo 'Torri Newyddion Drwg'  sy'n darparu cymorth i weithwyr iechyd proffesiynol sy'n siarad Cymraeg.

Mae sgiliau cyfathrebu yn hanfodol wrth ofalu am bobl fregus. Os ydynt yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, mae'n hanfodol ein bod yn rhoi offer dysgu i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd a gofal iddynt allu rhoi newyddion drwg yn iaith frodorol y person.O ganlyniad, llwyddodd Janine Wyn Davies i ennill grant ariannol er mwyn datblygu ffilm yma.

Mae'r ffilm yn seiliedig ar fam yn cael gwybod iddi ddioddef 'erthyliad coll', oedd yn golygu nad oedd ei beichiogrwydd yn hyfyw mwyach.Mae'r rhan fwyaf o'r actorion yn y ffilm yn aelodau staff Prifysgol De Cymru.

Documents and links:

Collection Level
Higher Education
Collection belongs to
Midwifery, Nursing
License
All Rights Reserved
Coleg Cymraeg Resource Collection
logo coleg cymraeg cenedlaethol

Subscribe/Create Account

Please fill in your details below to receive email notifications about new resources.