Ychwanegwyd: 21/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2010 887

Adnoddau Ystadegol i fyfyrwyr Daearyddiaeth a'r Gwyddorau Daear

Disgrifiad

Dyma becyn adnoddau sydd cyflwyno enghreifftiau o sut i ddefnyddio technegau ystadegol mewn traethawd ymchwil israddedig.  Mae'n cynnwys 12 pennod hunanhyfforddiant ar gyfer myfyrwyr ail flwyddyn, yn cynnwys:  

  • ymdriniaeth ag adnoddau priodol a data
  • cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio System Gwybodaeth Ddaearyddol (SGDd / GIS).

Mae'r pecyn yn cynnwys llawlyfr a ffeiliau data

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Daearyddiaeth, Mathemateg
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun adnoddau ystadegol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.