Ychwanegwyd: 03/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 994 Dwyieithog

Ail gartrefi: Datblygu polisÏau newydd yng Nghymru

Disgrifiad

Adroddiad Dr Seimon Brooks, Athro Cyswllt yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, ar Ail gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru. 

Ar ôl i Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe dderbyn grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cafodd Dr Simon Brooks ei gomisiynu i lunio adroddiad am bolisïau trethiannol a chynllunio ar gyfer ail gartrefi yng Nghymru a Chernyw. Fodd bynnag, oherwydd y diddordeb cynyddol yn y pwnc llosg, gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r ymchwilydd ehangu’r ymchwil er mwyn craffu ar rai materion ehangach yn ymwneud ag ail gartrefi yn ogystal â gwneud argymhellion polisi.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwleidyddiaeth
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Adroddiad/ymchwil
man lun ail gartrefi

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.