Ychwanegwyd: 09/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 989

Canllaw Google Classroom

Disgrifiad

Canllaw ar defnydd Google Classroom a Google for Education a gynhyrchwyd gan Grŵp Llandrillo Menai. Mae'r canllaw yn cynnwys cyflwyniadau a dogfennau gan gynnwys:

  1. Ychwanegu Adnoddau Tab Classwork
  2. Aseiniadau
  3. Cofrestru Dysgwyr
  4. Cyfathrebu ar Course Stream
  5. Creu Dosbarth Google Classroom
  6. Cwis Aseiniadau
  7. Canllawiau i Ddysgwyr ar Google Meet a Google Hangout
  8. Google Hangout
  9. Goole Meet - Defnyddio 'Grid View'

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Gweithdy/Gweminar
mân-lun canllaw google classroom

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.