Ychwanegwyd: 05/09/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 503 Dwyieithog

Creu a Defnyddio Adnoddau Dwyieithog

Disgrifiad

Mae'r casgliad hwn yn cynnwys blog a recordiad o weminar ar greu a defnyddio adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a gafodd eu greu gan JISC yn haf 2021. Mae'r blog yn ddwyieithog ac mae'r weminar yn Gymraeg gyda sleidiau dwyieithog. Mae'r weminar yn cynnwys cyfraniadau wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Dr Lowri Morgans, Joanna Evans, Mary Richards ac Enfys Owen), Llywodraeth Cymru (Gareth Morlais) a Sgiliaith (Helen Humphreys).

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, Addysg Oedolion
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gweithdy/Gweminar
mân-lun creu a defnyddio adnoddau dwyieithog

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.