Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 775

Cwrs byr: Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Disgrifiad

Dolen i gwrs byr 10 awr ar wefan OpenLearn Cymru gan y Brifysgol Agored.

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Sgiliau Astudio
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Cwrs/Uned
mân-lun cwrs byr

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.