Ychwanegwyd: 22/04/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1K

Cwrs byr: Paratoi aseiniadau

Disgrifiad

Dolen i gwrs byr 10 awr ar wefan OpenLearn Cymru gan y Brifysgol Agored.

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Sgiliau Astudio
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Cwrs/Uned
mân-lun cwrs byr

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.