Ychwanegwyd: 15/12/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 3.8K

Cyflwyniad i ieithyddiaeth

Disgrifiad

Mae "Cyflwyniad i Ieithyddiaeth" yn gyflwyniad i hanfodion Ieithyddiaeth ar gyfer myfyrwyr sydd heb gefndir, neu heb fawr o gefndir, mewn astudio iaith a phynciau ieithyddol (e.e seiniau iaith, morffoleg a chystrawen, ystyr, amlieithrwydd a sosioieithyddiaeth).

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Ieithyddiaeth, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Cymraeg
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
llun clawr y llyfr

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.