Ychwanegwyd: 29/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.4K

Cynhadledd Seicoleg Ar-lein

Disgrifiad

Cynhadledd a gynhaliwyd ar 28 Ebrill 2021 ar gyfer myfyrwyr Seicoleg israddedig ac ôl-raddedig a phynciau cysylltiedig megis iechyd ac addysg. Croesawyd dysgwyr 17-18 oed yn y Gynhadledd. 

Roedd cyflwyniadau'r bore yn dilyn themâu:

 • Iechyd a Lles;
 • Iaith, Datblygiad, ac Addysg
 • Sylfeini Seicolegol Darllen, Dr Manon Jones, Prifysgol Bangor
 • Ffactorau sy’n effeithio ar gaffael cyflawn o systemau gramadegol y Gymraeg, Dr Hanna Binks, Prifysgol Aberystwyth
 • Iechyd meddwl rhieni sydd â phlentyn awtistig, Dr Ceri Ellis, Prifysgol Manceinion
 • Dwyieithrwydd ac Anableddau Datblygiadol, Dr Rebecca Ward, Prifysgol Bangor
 • Defnyddio technoleg i gefnogi iechyd a lles cleifion gwledig, Dr Rachel Rahman, Prifysgol Aberystwyth

Yn y prynhawn, roedd Panel Gyrfaoedd gyda phobl yn cynrychioli’r gyrfaoedd canlynol:

 • Seicolegydd Addysg      
 • Seicolegydd Clinigol
 • Seicolegydd Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol   
 • Therapydd Iaith a Lleferydd
 • Darlithydd Addysg Uwch

Roedd hefyd cyfle i ofyn cwestiynau.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Seicoleg, Addysg, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
man lun cynhadledd seicoleg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.