Ychwanegwyd: 24/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.9K Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd y Gyfraith a Throseddeg 2021

Disgrifiad

Cynhadledd ar-lein ar gyfer myfyrwyr is-raddedig ac ôl-raddedig, neu unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes, a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2021.

Roedd y gynhadledd yn trafod gwahanol agweddau o'r Gyfraith yng Nghymru heddiw. Cafwyd gair o groeso gan yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ynad yng Ngoruchaf Lys y Deyrnas Unedig a chyflwyniad gyda sesiwn cwestiwn ac ateb gan Jeremy Miles AS, Cwnsler Cyffredinol Cymru. Yn ogystal â hyn, cafwyd panel galwedigaethol gan ddwy gyfreithwraig broffesiynol a hefyd trafodaeth lle gofynnwyd am farn myfyrwyr ar ddysgu'r Gyfraith a Throseddeg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein prifysgolion.

Cliciwch isod i wylio recordiadau o'r gynhadledd:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cyfraith, Gwleidyddiaeth, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
man lun cynhadledd y gyfraith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.