Ychwanegwyd: 22/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 893

Dysgu sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd (Learn my Way)

Disgrifiad

Cyrsiau am ddim gan Learn My Way ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur, pori'r we, anfon e-bost a dod o hyd i swydd ar-lein ar gyfer dysgwyr sydd â sgiliau sylfaenol. 
 
Cyrsiau megis:
  • Defnyddio'ch cyfrifiadur neu ddyfais
  • Diogelwch ar-lein
  • Hanfodion ar-lein
  • Rhaglenni Swyddfa
  • Gwella'ch iechyd ar-lein
  • Rheoli'ch arian ar-lein

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Gwyddorau Cyfrifiadurol
Gwefan
mân-lun learn my way

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.