Ychwanegwyd: 16/07/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 1K

Gwerddon Fach ar Golwg360

Disgrifiad

Enillydd Adnodd Cyfrwng Cymraeg 2020 (gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol).

Mae Gwerddon Fach yn cyhoeddi erthyglau academaidd byrion i roi blas i gynulleidfa eang o’r ymchwil ddiweddaraf gan academyddion blaenllaw o Gymru a thu hwnt

Yn ogystal â chyhoeddi fersiynau poblogaidd o erthyglau hirach sy’n cael eu cyhoeddi yn e-gyfnodolyn Gwerddon ei hun, mae croeso i bobl gyfrannu erthyglau byrion oddeutu 600 – 1,000 o eiriau am unrhyw ymchwil sydd o ddiddordeb i gynulleidfa ehangach – boed yn adroddiad ar eu gwaith ymchwil diweddaraf nhw a’u cydweithwyr, yn ymateb i ddarganfyddiadau o bwys neu drafodaethau polisi cyhoeddus a materion cyfoes, yn adroddiad ar drafodion cynhadledd academaidd, neu’n gyflwyniad syml i bynciau ymchwil dyrys.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu erthygl, cysylltwch â Dr Hywel Griffiths, Is-olygydd Gwerddon: hmg@aber.ac.uk.

Teitlau erthyglau Gwerddon fach:

 • Atgofion o'r atgofion: Yn eu Geiriau eu Hunain  25 mlynedd yn ddiweddarach
 • Sepsis; ei erwindeb a’r angen am ddatblygiadau cyflym
 • Cyfleoedd i blant awtistig – mewn dwy iaith
 • Capel Sion, Ponthir, a chofio’r Rhyfel Mawr
 • Cysgod y Gymraeg dros Westeros
 • Economi: y llaw amlwg nid y llaw gudd
 • Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro
 • Gwynt yr haul – datguddio rysáit ar gyfer tyrfedd magnetig
 • Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos
 • Golau Byw
 • Enwau Prydeinig Gwyn? Beth am enwau Cymraeg?
 • Negeseuon o Wlad yr Addewid
 • MONOPOLI – Defnyddio mathemateg i ennill
 • Mae angen dŵr a haul i dyfu: tlodi addysg wledig yng Nghymru
 • Llaeth a chig – datrys problemau’r diwydiant ar draws y byd
 • Darllen yn rhugl – seiliau seicolegol
 • Cenedlaetholdeb ar y cae

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Erthygl 'Gwerddon'
mân-lun Gwerddon Fach

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.