Ychwanegwyd: 30/01/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 2.1K Cymraeg Yn Unig

Gwobrau 2023

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn dyfarnu nifer o wobrau i unigolion disglair yn ystod y flwyddyn,  unai am waith, cyflawniad neu gyfraniad rhagorol mewn colegau addysg bellach, prifysgolion a phrentisiaethau.

Hoffech chi enwebu rhywun/rhywrai sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eich sefydliad? Mae'r Noson Wobrau yn cynnig cyfle gwych i gydnabod eu gwaith a’u cyfraniad.

Mae panel o swyddogion y Coleg ac aelodau allanol yn dyfarnu’r gwobrau hyn, a byddant yn cael eu cyflwyno i’r enillwyr yn Noson Wobrau’r Coleg ym Mehefin 2023.

Mae’r cyfle i enwebu unigolion ar gyfer y gwobrau hyn nawr AR AGOR! Gallwch gyflwyno eich enwebiadau gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu isod. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno enwebiadau yw hanner dydd, 10 Mawrth 2023.
 
Dyma’r Gwobrau y gallwch enwebu unigolion ar eu cyfer eleni:

Gwobrau Addysg Bellach a Phrenisiaethau:

 • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Addysgwr Arloesol
 • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Cyfraniad arbennig
 • Gwobr Cynllun Gwreiddio - Cyfoethogi profiad y dysgwr/prentis
 • Gwobr Addysg Bellach William Salesbury
 • Gwobr Talent Newydd er cof am Gareth Pierce

Gwobrau Addysg Uwch

 • Gwobr Merêd
 • Gwobr Eilir Hedd Morgan
 • Gwobr Meddygaeth William Salesbury
 • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol
 • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Gwobr y myfyrwyr
 • Gwobr Darlithwyr Cysylltiol - Cyfraniad Eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol
Adnodd Coleg Cymraeg Cynhadledd
mân lun gwobrau 2023

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.