Ychwanegwyd: 20/07/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 953 Cymraeg Yn Unig

Gwyddorau Chwaraeon: Hyfforddi

Disgrifiad

Nod y gyfres o adnoddau a gyflwynir yma yw rhoi gwybodaeth am rai o'r pynciau damcaniaethol ac ymchwil allweddol sy'n ymwneud â hyfforddi o ansawdd uchel mewn cyd-destun chwaraeon.

Mae pob uned yn cynnwys:

  • crynodeb
  • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
  • cwestiynau seminar
  • llyfryddiaeth

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn.

Cyfranwyr y thema hon yw:

  • Dr Julian Owen
  • Seren Evans
  • Dylan Blain
  • Sara Hilton
  • Rhiannon Wade
  • Dr Carwyn Jones

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwyddorau Chwaraeon
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun gwyddorau chwaraeon hyfforddi

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.