Ychwanegwyd: 28/06/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.2K Cymraeg Yn Unig

Seicoleg Datblygiad

Disgrifiad

Nod y gyfres hon o adnoddau yw rhoi gwybodaeth am rai o'r pynciau damcaniaethol a’r ymchwil allweddol yn y maes seicoleg datblygiad.

Mae pob uned yn cynnwys:

  • crynodeb
  • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
  • cwis aml-ddewis
  • cwestiynau seminar
  • llyfryddiaeth

Cyfranwyr y thema hon yw:

  • Dr Mirain Rhys
  • Dr Catrin Macaulay
  • Dr Hanna Binks
  • Dr Rebecca Ward
  • Dr Gwennant Evans

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Seicoleg
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân lun datblygiad seicoleg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.