Ychwanegwyd: 08/09/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 1.5K Cymraeg Yn Unig

Seicoleg: Dulliau Ymchwil

Disgrifiad

Nod y gyfres hon o adnoddau yw cyflwyno gwybodaeth am rai o'r prif egwyddorion a thechnegau sy’n cael eu defnyddio wrth gynnal ymchwil ym maes seicoleg.

Mae pob uned yn cynnwys:

 • crynodeb
 • darlith ar ffurf cyflwyniadau fideo
 • cwis aml-ddewis
 • cwestiynau seminar
 • llyfryddiaeth

Mae’r holl unedau a restrir isod i’w cael yma mewn un pecyn.

Cyfranwyr y thema hon yw:

 • Emma Hughes-Parry
 • Dr Mirain Rhys
 • Dr Hanna Binks
 • Dr Kyle Jones
 • Dr Gwennant Evans
 • Dr Rachel Rahman.

Cynhyrchwyd y deunyddiau hyn â chefnogaeth Cronfa Adfer a Buddsoddi Addysg Uwch Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Seicoleg
Trwydded
CC BY-SA
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
man lun seicoleg dulliau ymchwil

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.