Ychwanegwyd: 19/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.7K Dwyieithog

Sgiliaith: Posteri Dysgu Dwyieithog

Disgrifiad

Dyma gyfres o bosteri gan gwmni Sgiliaith ar gyfer tiwtoriaid mewn colegau ac aseswyr dysgu’n y gweithle. Maen nhw’n cynnig syniadau ar sut i ddechrau defnyddio a chyflwyno’r Gymraeg yn eich gwersi. Yn y gyfres mae posteri ar y canlynol:

  • Taflen Cyfarchion
  • Taflen Adborth
  • Taflen Cwestiynau Syml
  • Geirfa Dwyieithog i Diwtoriaid ac Aseswyr Dysgu’n y Gweithle
  • Manteision Dwyieithrwydd
  • Creu ethos dwyieithog yn y dosbarth
  • Poster Adnoddau Defnyddiol
  • Poster Dechrau Dwyieithogi Gwers

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Amaethyddiaeth, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gofal Plant, Rhaglen Datblygu Staff, Iechyd a Gofal, Defnyddio'r Gymraeg yn eich Dysgu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
man lun posteri sgiliaith

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.