Ychwanegwyd: 14/03/2024 Dyddiad cyhoeddi: 2024 421 Cymraeg Yn Unig

Sgwrs Adnoddau Cymdeithaseg

Disgrifiad

Adnoddau Cymdeithaseg Cymraeg ar-lein

Sgwrs 20 munud yn cyflwyno adnoddau a grewyd gan ddarlithwyr Cymdeithaseg. Mae'r adnoddau sy'n cael eu cyflwyno yn ystod y sgwrs yn ddefnyddiol i athrawon, disgyblion, dysgwyr a darlithwyr i gefnogi eu dysgu ac addysgu. Mae'r adnoddau i gyd ar wefan Porth Adnoddau'r Coleg Cymraeg.

Mae'r rhain yn cynnwys:

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun sgwrs adnoddau cymdeithaseg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.