Ychwanegwyd: 24/03/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.1K Cymraeg Yn Unig

PAAC - Cyflwyniad i Gymdeithaseg

Disgrifiad

CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG

Llyfr sy'n cynnig trosolwg cryno i’r darllenydd o rai o brif gysyniadau cychwynnol maes Cymdeithaseg. Gall y llyfr hwn fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio’r maes yn y brifysgol. Bydd nifer o’r themâu hefyd o ddiddordeb i fyfyrwyr pynciau eraill yn y gwyddorau cymdeithasol a Dyniaethau.

MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg):

Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. 

Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol:

Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC cyflwyniad i gymdeithaseg

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.