Ychwanegwyd: 24/03/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2022 937 Cymraeg Yn Unig

PAAC - Y Teulu

Disgrifiad

Y TEULU

E-lyfr sy'n trafod gwahanol agweddau ar y teulu, gan gynnwys gwahanol fathau o deulu, cyfansoddiad teuluoedd a newidiadau cymdeithasol a phersbectifau damcaniaethaol ar deuluoedd. Gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio'r maes yn y brifysgol.

MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg):

Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. 

Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol:

Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC y teulu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.