Ychwanegwyd: 27/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 4.4K Cymraeg Yn Unig

PAAC: Dulliau Ymchwil

Disgrifiad

DULLIAU YMCHWIL

Mae'r e-lyfr hwn yn cynnig trosolwg cryno o rai o brif hanfodion y broses ymchwil. Gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio'r maes yn y brifysgol.

MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg):

Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. 

Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol:

Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun PAAC dulliau ymchwil

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.