Ychwanegwyd: 27/05/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2020 2.3K

PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymdeithaseg)

Disgrifiad

Pecyn o adnoddau deniadol i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. Bydd mwy o ddeunyddiau yn cael eu hychwanegu maes o law.

E-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Mae tri fersiwn o'r e-lyfrau yn cael eu cynnig yn yr adran ffeiliau isod: 

  • Epub:  fersiwn rhyngweithiol sy'n dda ar gyfer ffonau a dyfeisiau symudol. Fel arfer bydd y llyfr yn agor o fewn ap llyfrau eich dyfais e.e. iBooks neu Play Books.
  • Fersiwn ar-lein: fersiwn rhyngweithiol sy'n agor mewn porwr gwe. NODER - nid yw'r fersiwn hwn bob amser yn addas i'w ddefnyddio ar ddyfeisiau Android.
  • PDF -  mae'r fersiwn hwn yn agor ar bob math o ddyfeisiau. NODER - nid yw'n cynnwys yr elfennau rhyngweithiol.

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
CC BY-NC-SA 4.0
Adnodd Coleg Cymraeg E-lyfr
mân-lun PAAC

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.