Ychwanegwyd: 24/03/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 1.2K Cymraeg Yn Unig

PAAC - Addysg

Disgrifiad

ADDYSG

Nod y llyfr hwn yw cyflwyno’r darllenydd i ddadansoddiad cymdeithasegol o addysg. Mae’n cynnig trosolwg o gysyniadau cymdeithasegol allweddol ym maes gan dalu sylw arbennig i ddamcaniaethau blaenllaw. Mae'n cynnig enghreifftiau o astudiaethau clasurol ym maes cymdeithaseg addysg, ac hefyd yn cyfeirio at y addysg o fewn y cyd-destun Cymreig datganoledig. Mae’r pecyn adnoddau hefyd yn cynnwys cartwnau hwyliog, lincs i adnoddau allanol, yn ogystal a fideos brydion sydd yn helpu esbonio cysyniadau allweddol.

MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg):

Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. 

Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol:

Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC Y Teulu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.