Ychwanegwyd: 12/10/2023 345

PAAC - Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg

Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol. 

PAAC - Addysg
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC Y Teulu
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
PAAC - Addysg
1.2K Cymraeg Yn Unig

ADDYSG Nod y llyfr hwn yw cyflwyno’r darllenydd i ddadansoddiad cymdeithasegol o addysg. Mae’n cynnig trosolwg o gysyniadau cymdeithasegol allweddol ym maes gan dalu sylw arbennig i ddamcaniaethau blaenllaw. Mae'n cynnig enghreifftiau o astudiaethau clasurol ym maes cymdeithaseg addysg, ac hefyd yn cyfeirio at y addysg o fewn y cyd-destun Cymreig datganoledig. Mae’r pecyn adnoddau hefyd yn cynnwys cartwnau hwyliog, lincs i adnoddau allanol, yn ogystal a fideos brydion sydd yn helpu esbonio cysyniadau allweddol. MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg): Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol.  Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol: DULLIAU YMCHWIL CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Y TEULU ADDYSG ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

PAAC: Dulliau Ymchwil
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân-lun PAAC dulliau ymchwil
Dyddiad cyhoeddi: 2020 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
PAAC: Dulliau Ymchwil
4.4K Cymraeg Yn Unig

DULLIAU YMCHWIL Mae'r e-lyfr hwn yn cynnig trosolwg cryno o rai o brif hanfodion y broses ymchwil. Gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio'r maes yn y brifysgol. MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg): Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol.  Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol: DULLIAU YMCHWIL CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Y TEULU ADDYSG ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.  

PAAC - Y Teulu
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC y teulu
Dyddiad cyhoeddi: 2022 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
PAAC - Y Teulu
936 Cymraeg Yn Unig

Y TEULU E-lyfr sy'n trafod gwahanol agweddau ar y teulu, gan gynnwys gwahanol fathau o deulu, cyfansoddiad teuluoedd a newidiadau cymdeithasol a phersbectifau damcaniaethaol ar deuluoedd. Gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio'r maes yn y brifysgol. MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg): Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol.  Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol: DULLIAU YMCHWIL CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Y TEULU ADDYSG ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

PAAC - Cyflwyniad i Gymdeithaseg
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC cyflwyniad i gymdeithaseg
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
PAAC - Cyflwyniad i Gymdeithaseg
1K Cymraeg Yn Unig

CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Llyfr sy'n cynnig trosolwg cryno i’r darllenydd o rai o brif gysyniadau cychwynnol maes Cymdeithaseg. Gall y llyfr hwn fod o ddefnydd i fyfyrwyr Lefel A Cymdeithaseg a hefyd i unigolion sydd yn cychwyn astudio’r maes yn y brifysgol. Bydd nifer o’r themâu hefyd o ddiddordeb i fyfyrwyr pynciau eraill yn y gwyddorau cymdeithasol a Dyniaethau. MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg): Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol.  Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol: DULLIAU YMCHWIL CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Y TEULU ADDYSG ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

PAAC - Anghydraddoldeb Cymdeithasol
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun PAAC anghydraddoldeb cymdeithasol
Dyddiad cyhoeddi: 2023 Cymraeg Yn Unig
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
PAAC - Anghydraddoldeb Cymdeithasol
1.2K Cymraeg Yn Unig

ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Nod y llyfr hwn yw trafod anghydraddoldebau cymdeithasol o fewn y gymdeithas gyfoes. MANYLION AM Y GYFRES PAAC (Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymraeg): Pecyn o e-lyfrau a fideos i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynulleidfa’r deunyddiau hyn yw disgyblion sy’n astudio Lefel A Cymdeithaseg mewn ysgolion ledled Cymru, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd am astudio’r pwnc yn y brifysgol.  Mae pecyn yn cynnwys adnoddau ar gyfer y themau canlynol: DULLIAU YMCHWIL CYFLWYNIAD I GYMDEITHASEG Y TEULU ADDYSG ANGHYDRADDOLDEB CYMDEITHASOL Datblygwyd yr e-lyfrau gan Dr Cynog Prys a Dr Rhian Hodges o Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas Prifysgol Bangor.

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.