Ychwanegwyd: 03/02/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 3.8K Cymraeg Yn Unig

Troi'r Trai Mewn Tri Deg Mlynedd - Pwysigrwydd y Gymraeg yn y Gymru fodern

Disgrifiad

Mae'r modiwl ar-lein hwn yn edrych ar bwysigrwydd sgiliau da yn y Gymraeg wrth fynd i’r byd gwaith. Mae’n ystyried yn benodol beth yw manteision parhau i astudio’r Gymraeg ar ôl TGAU. Mae’r modiwl wedi ei anelu yn bennaf at ddisgyblion a myfyrwyr mewn ysgolion, colegau addysg bellach a phrifysgolion. Gall hefyd fod o ddefnydd i unrhyw un sydd eisiau dysgu am le a statws y Gymraeg yn y Gymru gyfoes a sut gallwn ni gyd wneud cyfraniad i nod Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.

Enillydd Adnodd Cyfrwng Cymraeg 2021 (gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol).

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Hanes, Ieithyddiaeth, Astudiaethau Busnes, Cyfraith, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth, Gwyddorau Chwaraeon, Meddygaeth, Astudio drwy'r Gymraeg, Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith, Addysg, Cymraeg, Gofal Plant, Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Modiwl prifysgol
Mân Lun Troi'r Trai mewn Tri Deg Mlynedd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.