Ychwanegwyd: 19/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.2K Dwyieithog

Adnoddau Iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru

Disgrifiad

Dyma ddolen i adran benodol ar wefan Heddlu Gogledd Cymru sy’n cynnwys adnoddau i gynorthwyo unigolion sy’n dymuno datblygu eu sgiliau Cymraeg. Mae pob rôl o fewn HGC yn gofyn am lefel o sgil Cymraeg. Fel rhan o’r broses ymgeisio, bydd unigolion yn cael eu hasesu ar eu gallu Cymraeg llafar. Mae’r adnoddau ar y wefan yn cynorthwyo unigolion i baratoi am yr asesiad. Mae’r adnoddau yma’n berthnasol i unigolion sydd â diddordeb mewn cychwyn gyrfa gyda’r Heddlu. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Gwasanaethau Cyhoeddus, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Gwefan
mân-lun cwrs cymraeg heddlu

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.