Ychwanegwyd: 14/12/2023 Dyddiad cyhoeddi: 2023 443 Cymraeg Yn Unig

Am Iechyd

Disgrifiad

Cyfres o bodlediadau lle mae darlithwyr o Brifysgol Bangor a gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd yn dod at ei gilydd i drafod materion cyfoes o fewn y byd iechyd sy'n effeithio ar bob un ohonon ni. Mae podlediad 'Am Iechyd' yn cynnig platfform proffesiynol i weithwyr rheng flaen ac academyddion i drafod yn y Gymraeg.

Mae'r gyfres yn trafod nifer o bynciau megis:

  • Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
  • Modelau Genediaeth
  • Byw Efo Dementia
  • Beth yw ystyr gofalu? 
  • Y berthynas rhwng iechyd a gofal
  • Bronfwydo
  • Pa effaith gaiff sefydlu Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Banor ar iechyd pobl gogledd Cymru?

 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Iechyd a Gofal
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
mân lun am iechyd

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.