Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2020 102

Canllaw E-Fathodynnau (Gwobrwyo Sgiliau Cymraeg)

Disgrifiad

Canllaw: Defnyddio E-Fathodynnau fel dull o gydnabod a gwobrwyo datblygu Sgiliau Cymraeg. Datblygwyd y canllaw hwn gan Coleg Sir Benfro. Mae'n disgrifio sut wnaethant ddatblygu cynllun E-Fathodynnau i gydnabod cynnydd a datblygiad ieithyddol (Cymraeg) dysgwyr.  Os hoffech ddatblygu cynllun tebyg o fewn eich coleg chi, gellir wneud cais i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am gopi electonig o'r adnoddau (ar gyfer Moodle) drwy lenwi'r ffurflen isod.

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Iaith
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
man lun e-fathodynnau

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.