Ychwanegwyd: 09/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 2.1K Dwyieithog

Canllawiau Creu Adnoddau Dysgu Digidol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Disgrifiad

Mae'r canllawiau yma'n cyflwyno pethau i'w hystyried wrth fynd ati i greu adnoddau dysgu digidol. Mae'r canllaw yn cyfierio at yr elfennau canlynol:

  • Ymchwilio a chynllunio
  • Awduro'r cynnwys
  • Hygyrchedd a hawlfraint
  • Llwyfannu adnodd ar y Porth Adnoddau
  • Twlcit creu adnoddau (rhestr o feddalwedd)
  • Rhestr wirio creu adnodd
  • Rhestr wirio hygyrchedd

Yn ogystal, mae dolen i Ganllaw Dylunio Dwyieithog Comisiynydd y Gymraeg. Mae'r canllaw hwn yn sôn am sut i gwflwyno'r ddwy iaith wrth ddylunio cynnwys. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch, Addysg Oedolion
Perthyn i
Gwyddorau Cyfrifiadurol, Trawsddisgyblaethol, Addysg, Rhaglen Datblygu Staff, Addysg Gychwynnol Athrawon
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Adnodd Coleg Cymraeg Casgliad
man lun canllaw creu adnoddau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.