Ychwanegwyd: 03/06/2020 Dyddiad cyhoeddi: 2018 1.2K

Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg

Disgrifiad

Yn anffodus, nid yw'r gronfa ar gael ar hyn o bryd oherwydd problemau technegol. Rydym yn gweithio ar ddatrysiad er mwyn cael y wefan yn fyw cyn gynted â phosib.

Mae'r gronfa yn gatalog disgrifiadol o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ymlaen ym meysydd y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol. Detholwyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama all fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil a dysgu ar lefel addysg uwch. Mewn ambell achos y mae cofnod yn arwain at y testun llawn ar-lein.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Astudiaethau Cyfieithu
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Adnodd Coleg Cymraeg Gwefan
mân-lun cronfa cyfieithiadau

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.