Ychwanegwyd: 15/07/2022 Dyddiad cyhoeddi: 2022 2.1K Dwyieithog

Cwrs Codi Hyder i Aseswyr

Disgrifiad

Diben y cwrs hunanastudio ar-lein hwn yw rhoi’r adnoddau a’r wybodaeth i aseswyr weithio yn ddwyieithog yn hyderus gyda’u dysgwyr.

Mae'r cwrs yn ystyried rhai o’r buddion a'r heriau o weithio'n ddwyieithog ac mae'n cyflwyno gwybodaeth, adnoddau a chymhelliant i allu datblygu darpariaeth a gweithio yn hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r cwrs yn ddwyieithog, ac wedi ei anelu at godi hyder aseswyr wrth iddynt ddarparu eu hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol
Adnodd Coleg Cymraeg Cwrs/Uned
mân-lun cwrs codi hyder

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.