Ychwanegwyd: 15/03/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 82 Cymraeg Yn Unig

Cynhadledd Ymchwil Ar-lein (29 Mehefin 2021)

Disgrifiad

Cynhadledd yw hon ar gyfer pawb sydd yn cynnal ac sydd â diddordeb mewn ymchwil academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag yw’r maes a beth bynnag yw’r ddisgyblaeth. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i rannu ffrwyth eu hymchwil ac i gwrdd ag ymchwilwyr Cymraeg eraill o’r un anian.
 
Bwriad y gynhadledd yw rhoi cyfle i’r to nesaf o academyddion i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Bydd hefyd yn gyfle i rwydweithio ag ymchwilwyr Cymraeg eu hiaith ac i feithrin cymuned ehangach o academyddion sy'n hyrwyddo darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ein prifysgolion.

Galwad am Bapurau

Gwahoddwn bawb sydd â diddordeb i gynnig cyflwyniad byr neu boster ymchwil.  Mae cyfle i chi gynnig un o'r canlynol:

  1. Cyflwyniad byw - disgwylir i gyflwyniadau byw fod yn 20 munud o hyd (gyda 10 munud ychwanegol ar gyfer cwestiynau)
  2. Cyflwyniad wedi ei flaen-recordio - disgwylir i gyflwyniadau sy'n cael eu blaen-recordio fod yn 5 munud o hyd (gyda 5-10 munud ychwanegol ar gyfer cwestiynau byw)
  3. Poster Ymchwil


Dylid cyfyngu cynigion i grynodeb o 300 gair.  Anfonwch unrhyw gynigion ar gyfer papur/poster at l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk – erbyn Dydd Gwener, 16 Ebrill 2021.

COFRESTRU

Mae croeso i chi gofrestru ar gyfer y Gynhadledd Ymchwil trwy gwblhau'r ffurflen gofrestru isod:

Mae'r casgliad yn cynnwys

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch
Perthyn i
Trawsddisgyblaethol, Rhaglen Sgiliau Ymchwil, Rhaglen Datblygu Staff
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
mân-lun cynhadledd ymchwil

Tanysgrifio

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.