Ychwanegwyd: 08/02/2024 Dyddiad cyhoeddi: 2024 321 Dwyieithog

Cynhyrchu cnydau yng Nghymru

Disgrifiad

Mae'r adnodd hwn yn edrych ar gynhyrchu cnydau yng Nghymru. Mae’n addas ar gyfer dysgwyr mewn addysg bellach ac uwch sy’n astudio rhaglenni o lefelau 2 i 6. Mae yna wyth uned, pob un yn cynnwys gwybodaeth am wahanol agweddau ar gynhyrchu cnydau. Mae'r rhain yn cynnwys agweddau ar drin, sefydlu, tyfu, gwrteithio, gwarchod, cynaeafu a storio cnydau. Mae'r adnodd yn cynnwys yr unedau canlynol:

  1. Cyflwyniad i gynhyrchu cnydau yng Nghymru
  2. Trin y tir
  3. Sefydlu cnwd
  4. Tyfiant a datblygiad cnydau
  5. Teilo cnwd
  6. Diogelu cnydau
  7. Cynaefu cnwd
  8. Storio cnydau

Mae'r adnodd hwn wedi'i lwyfannu a'i gyhoeddi ar wefan HWB Llywodraeth Cymru.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol
Perthyn i
Amaethyddiaeth
Trwydded
Parth Cyhoeddus
Casgliad
mân-lun cynhyrchu cnydau yng Nghymru

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.